MAIN PUBLICATIONS

BOOKS, TEXTBOOKS
 • Author: Ratajczyk E.
 • Title: Współrzędnośiowa technika pomiarowa,
 • Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 • Author: Jakubiec W., Malinowski J.
 • Title: Metrologia wielkości geometrycznych,
 • Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 • Author: editor Zbigniew Humienny, Osanna P.H., Tamre M., Weckenmann A., Blunt L., Jakubiec W.
 • Title: Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS), Podręcznik europejski ,
 • Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 • Author: Pfeifer T., Imkamp D.
 • Title: Koordinatenmesstechnik und CAx-Anvendungen in der Produktion,
 • Hanser, 2004.
 • Author: Weckenmann A., Gawande B.
 • Title: Koordinaten-messtechnik,
 • Hanser, 1999.
 • Author: Whitehouse D.J.
 • Title: Handbook of Surface Metrology,
 • Institute of Physics Publishing Bristol and Philadelphia, 1994.
 • Author: Stout K.J., Blunt L.
 • Title: Three-Dimensional Surface Topography,
 • Penton Press, London 1994, 2000.
 • Author: Smith T.G.
 • Title: Industrial Metrology, Surfaces and Roundness,
 • Springer, London 2002.
 
 • Author: Bosch A.J.
 • Title: Coordinate Measuring Machines and systems,
 • Marcel Dekker, Inc, New York 1995.
 • Author: Dutschke W., Keferstein C.P.
 • Title: Fertigungsmesstechnik, Praxisorientierte Grundlagen moderne Messverfahren
 • Teubner, .
 • Author: Pfeifer T., Imkamp D., Schmitt R.
 • Title: Coordinate Metrologz and CAx-Application in Industrial Production
 • Hanser, Munich 2006.