Dr inż. J. S³adek, mgr inż. R. Rakoczy, J. Engelhardt