Plenary session: Chairman of the session prof. Tadeusz Iglantowicz - Technical University of Szczecin, speaking Marek Dobosz - Politechnika Warszawska.