BBQ. Witold Siemieniako - DEA, Andrzej Ryniewicz - Cracow Technical University, Marek Kowalski - Cracow Technical University, Barbara Juras - Cracow Technical University.