Speaker Andrzej Tyka PhD, Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie